Zebra ZP 505 Skal och nuvarande systembyte

 • Steg 1 Peel and Present System

  • Rikta skrivaren så att botten är vänd uppåt.

  • Ta bort de tre P1 9mm skruvarna på undersidan av skrivaren och ta bort den nedre enheten.

 • Steg 2

  • Ta bort P0 9mm skruven.

  • Fortsätt att ta bort locket.

 • Steg 3

  • Koppla loss seleen.

  • Dra i seleen genom hålet på höger sida.

 • Steg 4

  • Ta bort skalet och presentsystemet genom att använda en metallspjäll.

 • Steg 5

  • Ta av skalet och presentera systemet.