Zebra ZP 505 Platen ersättning

  • Steg 1 Platen

    • Orientera skrivaren så att framsidan är vänd mot dig.

    • Hitta de två flikarna i motsatta ändar av skrivaren.

    • Placera dina fingrar på rullarna, tryck utåt och lyft uppåt.

  • Steg 2

    • Lyft plåten ut ur ZP 505.