Zebra ZP 505 Latch Hook-ersättning

 • Steg 1 Latch Hook

  • Ta bort följande skruvar som håller fast ZP 505: ns topplock.

   • Sex P1 9,0 mm

   • En P0 19.0mm

 • Steg 2

  • Stäng skrivaren.

  • Ta försiktigt bort det övre locket och sätt det åt sidan.

 • Steg 3

  • Leta den gröna ledningen på framsidan, vänster sida av skrivaren och ta bort den.

 • Steg 4

  • Ta ut flikarna, se till att hålla fjädrarna på plats.

  • När flikarna är ute, ta bort låskrogen.