Yujin Robot iCLEBO Arte Power Transformer Ersättning

 • Steg 1 Krafttransformator

  • Koppla ur transformatorn innan du utför operationer på den!

  • Tryck på de två svarta plastflikarna för att ta bort bakstycket för laddningsbasen.

 • Steg 2

  • Ta bort den långa kabeln från insidan av basen och dra försiktigt ut kontakten från basen.

 • Steg 3

  • Dra ut och ta bort den gamla kabeln innanför laddningsbasen.

  • Lossa den tjockare delen av sladden från den svarta transformatorlådan.

 • Steg 4

  • Byt ut den nya tjocka kabeln med den gamla kabeln som tagits bort. Se till att kabeln passar in i väggen innan du tar bort den andra kabeln. Om du bor i USA, är det den kontakt du behöver använda.