Yujin Robot iCLEBO Arte huvudborste ersättning

 • Steg 1 Dammbehållare

  • Ta bort dammsugaren genom att försiktigt trycka på silverknappen ovanpå vakuumet tills behållaren släpper ut.

 • Steg 2

  • Hantera botten på dammsugaren. Tryck på flikarna som indikeras av de gula pilarna.

  • Töm innehållet i behållaren i avfallsbehållaren och skölj med vatten efter behov.

 • Steg 3 Huvudborste

  • Vänd över enheten för att komma åt borstkåpan.

  • För att ta bort borstkåpan, tryck ihop de två snäppfrigörningarna på höger och vänster sida av locket tills det släpper ut.

  • Tryck inte på frigöringsflikarna för nära varandra. Om du gör det kan de brista och borsten kan falla ut vid användning.

 • Steg 4

  • Ta tag i borstens vänstra sida med den fyrkantiga änden och dra upp tills penseln dyker upp.

 • Steg 5

  • När du förbereder en ny borste är det mycket viktigt att du försäkrar dig om att den nya är utrustad med rätt ändstycke.

  • Ta det runda metallstycket och skjut det in i den fyrkantiga gummibeläggningen. Sedan håller du det i slutet med metallpinnen.