Yujin Robot iCLEBO Arte Side Sweeper Byte

  • Steg 1 Side Sweeper

    • Ta tag i sopmaskinen och försiktigt smutta sopmaskinen från chassit.

    • Sopmaskiner är bräckliga, hantera med försiktighet.

  • Steg 2

    • Ta bort oönskat damm och hår från axeln och sopmaskinen.