XQ-673H strömbrytare ersättning

 • Steg 1 Strömbrytare

  • Vänd Kitchen Gourmet upp och ner.

  • Kontrollera att enheten är urkopplad innan du fortsätter.

 • Steg 2

  • Använd en phillips # 1 skruvmejsel, ta bort de sex 10mm skruvarna som finns på undersidan av enheten.

  • Ta bort bottenlocket.

 • Steg 3

  • Använd ett plastöppningsverktyg genom att försiktigt glida tillbaka de tre strömkontakterna till strömbrytaren tills den är helt borttagen.

 • Steg 4

  • Knacka försiktigt sidorna på strömbrytaren, medan du använder en Spudger för att hjälpa till att släcka strömbrytaren.