XQ-673H Vattenrörsbyte

 • Steg 1 Vattenrör

  • Kontrollera att enheten är urkopplad innan du fortsätter.

  • Vänd Kitchen Gourmet upp och ner.

 • Steg 2

  • Använd en Phillips # 1 skruvmejsel, ta bort de sex 10mm skruvarna som finns på undersidan av enheten.

  • Ta bort bottenlocket.

 • Steg 3

  • Använd en Phillips # 1 skruvmejsel, ta bort de sex 12mm skruvarna.

  • Vissa skruvar är inte synliga från det här fotot, men deras placering är markerad av cirklarna.

 • Steg 4

  • Använd en liten nåltang, pressa den metall som täcker röret.

  • Skjut försiktigt ner metallbeläggningen.

  • Upprepa detta steg för det andra röret.

 • Steg 5

  • Släng försiktigt bort vattenslangarna med fingrarna.

 • Steg 6

  • Lyft försiktigt ned undersidan av enheten.

 • Steg 7

  • Använd en liten nåltang, pressa den metall som täcker röret.

  • Skjut försiktigt ner metallbeläggningen.

  • Upprepa detta steg för det andra röret.

  • Ta bort båda vattenslangarna helt.