XQ-673H-nätkabelutbyte

 • Steg 1 Strömsladd

  • Vänd Kitchen Gourmet upp och ner.

  • Kontrollera att enheten är urkopplad innan du fortsätter.

 • Steg 2

  • Använd en phillips # 1 skruvmejsel, ta bort de sex 10mm skruvarna som finns på undersidan av enheten.

  • Ta bort bottenlocket.

 • Steg 3

  • Skruva loss 11mm skruvarna med hjälp av en Phillips # 1 skruvmejsel.

  • Ta bort plaststången som håller nätsladden nedåt.

 • Steg 4

  • Använd saxar, försiktigt klippa blixtlåset.

  • Var försiktig så att du inte sänker nätsladden.

 • Steg 5

  • Använd en liten nåltangent och tryck försiktigt på sidan så att metallklemmen öppnas.

  • Dra försiktigt av plastlocket.

  • Upprepa detta steg med det andra plastkåpan.

 • Steg 6

  • Ta bort nätsladden från enheten.