ZTE Z667T SIM-kort ersättning

  • Steg 1 Simkort

    • Sätt försiktigt in din nagel i nedre vänstra spalten på bakstycket och lyft upp det.

  • Steg 2

    • Ta bort batteriet genom att sätta in fingernageln ovanpå batteriet och lyfta upp det.

  • Steg 3

    • Tryck på den lilla svarta fliken och sätt in mikro SIM-kortet med metallkontakten nedåt.