ZTE Z667T Batteri Byte

  • Steg 1 Batteri

    • Sätt försiktigt in din nagel i nedre vänstra spalten på bakstycket och lyft upp.

  • Steg 2

    • Ta bort batteriet genom att sätta in fingernageln ovanpå batteriet och lyft upp det.