Zeepad 7DRK Laddningsbyte Byte

 • Steg 1 Ström och volymknappar

  • Hitta först ström- och volymknapparna så att du är bekant med deras plats.

  • Den mindre knappen är strömbrytaren och den större knappen är volymknappen.

 • Steg 2

  • För att öppna tabletten, använd ett av de mjukstickande nycklarna.

  • Det är lättast att börja med att använda verktyget först och skjuta in resten. För sedan försiktigt verktyget runt kanterna av tabletten tills det skiljer sig åt.

 • Steg 3

  • Var försiktig med hur du öppnar tabletten, eftersom knappen kommer att falla ut. Försök öppna den platt på baksidan för att undvika detta problem.

  • Det här är vad tabletten ser ut när den primeras från varandra.

 • Steg 4

  • På den första bilden ser du strömbrytaren. Lägg märke till den lilla plastringen som sticker ut sidan, så det kan sålunda vara lätt att placera när du sätter det ihop igen.

  • På den andra bilden visas volymkontrollknappen. Observera igen de lilla ringerna.

 • Steg 5

  • Ta nu bort de gamla eller trasiga knapparna och ersätt dem.

 • Steg 6 Laddningshamn

  • Med tablettens två halvor skiljer man sig från moderkortet. Det hålls på av tre skruvar och tre trådremsor.

 • Steg 7

  • Ta bort bitar av tejp ansluten till moderkortet så att det kan tas av.

 • Steg 8

  • Det finns tre trådremsor som ansluter till moderkortet via små plastklämmor. De ansluter till bakgrundsbelysning, batteri och skärm som visas i den första bilden.

  • För att lossa de två anslutningarna till vänster, för skärmen och bakljuset, måste du glida två blå flikar på vardera sidan av trådremsan uppåt som visas i den andra och tredje bilden.

 • Steg 9

  • Ta ut skruvarna med en liten phillips huvudbit. De tre platserna för skruvarna visas.

  • Var försiktig med skruven eftersom de är små och lätt att förlora. Sätt dem i en magnetisk hållare om möjligt.

 • Steg 10

  • För den tredje anslutningen till batteriet har plaststycket som håller trådremsan in en blå flik som roterar uppåt för att lossna. Vridpunkten på ena sidan visas med skruvmejseln.

 • Steg 11

  • Med alla plaststycken som håller fast remsorna på plats lossna kan du ta bort trådlisterna och ta bort moderkortet på resten av tabletten.

  • Var försiktig så att du inte bryter någon av de andra trådbundna anslutningarna på enheten.

  • Placera den upp och ner på ditt arbetsutrymme och du kommer se laddningsporten.

 • Steg 12

  • Laddningsporten löds på moderkortet på fyra platser.

  • Det finns två punkter på den inåtvända sidan som visas i den första bilden, och det finns en punkt på vardera sidan av porten.

  • För att helt avlägsna porten, använd ett lödstryk för att smälta lödhållaren på porten och koppla försiktigt porten från moderkortet.

   • Om lödningen är ny för dig, kolla in den här användarhandboken om lödning och avlödning.