Zeepad 7DRK Batteri Byte

 • Steg 1 Batteri

  • Börja processen genom att gnida av Zeepads baksida med hjälp av öppningsverktyget.

  • Börja med att kanta öppningsverktygets hörn i kanten av enheten och arbeta dig därifrån tills bakstycket är avlägsnat.

 • Steg 2

  • När det bakre höljet har tagits bort identifierar du platsen för batteriet inuti enheten, markerad med den röda cirkeln.

 • Steg 3

  • Identifiera de bitar av tejp som håller batteriet bak på skärmen och dra av dem för att ta bort dem.

 • Steg 4

  • Leta reda på anslutningen mellan batteriet och moderkortet och koppla loss det genom att dra ihop varandra.

 • Steg 5

  • För att slutligen sluta ta bort batteriet måste de två kablarna som är anslutna till det separeras.

  • Skala tillbaka tejpen som täcker trådens ursprung.

  • Ta slutligen bort de två metallkontakterna som är fästa på den gröna delen från batteriet med en bogserbåt.

  • Batteriet har nu tagits bort.