Yujin Robot iCLEBO Arte Dammsugarutbyte

  • Steg 1 Dammbehållare

    • Ta bort dammsugaren genom att försiktigt trycka på silverknappen ovanpå vakuumet tills behållaren släpper ut.

  • Steg 2

    • Hantera botten på dammsugaren. Tryck på flikarna som indikeras av de gula pilarna.

    • Töm innehållet i behållaren i avfallsbehållaren och skölj med vatten efter behov.