Yujin Robot iCLEBO Arte Batteri Byte Guide

 • Steg 1 Batteri

  • Hitta och skruva loss de två 15mm skruvarna med en Phillips # 2 skruvmejsel.

 • Steg 2

  • Ta bort båda skruvarna genom att rotera dem moturs.

 • Steg 3

  • Ta bort batterifackets lock.

 • Steg 4

  • Skjut ut batteriet och koppla loss det från roboten genom att trycka på fliken på strömkabeln.

  • Om du drar för hårt på kontakten utan att klämma in fliken ordentligt, kommer något att bryta.