Yamaha NS-AW190BL Bakre ombyte

 • Steg 1 Bakre omhändertagning

  • Ta bort de sex Phillips Head 1.2mm skruvarna på framsidan av högtalaren.

 • Steg 2

  • Spricka upp båda delarna av höljet försiktigt.

  • Med hjälp av ett plastöppningsverktyg öppnar kilen högtalarens botten för att separera högtalarens två delar.

 • Steg 3

  • Ta av kylskummet.

  • Använd en metallspudger för att trycka in fliken på den röda ledningen.

  • Upprepa processen för den blå ledningen.

 • Steg 4

  • Den blå ledningen kan nu tas bort från kontakten.

  • Ta bort den röda ledningen för att frigöra det bakre höljet.