Yamaha NS-AW190BL Monteringsbyte

  • Steg 1 Montera ersättning

    • Vrid din Yamaha NS-AW190BL till vänster eller höger sida.

    • Vrid monteringsrattet moturs tills det tas bort.

    • Fortsätt att ta bort vredet på motsatt sida.

  • Steg 2

    • Demontera monteringen från Yamaha NS-AW190BL.