Xiaomi Yi frontpanel ersättning

 • Steg 1 Batteri

  • Skjut batteridörrkontrollen till vänster.

  • Lyft upp batteriluckan.

 • Steg 2

  • Lyft upp batterifliken.

  • Ta bort batteriet genom att dra bort fliken.

 • Steg 3 Frontpanel

  • Introducera plastöppningsverktyget i någon av kamerans sidor.

  • Ta med plastöppningsverktyget vid sömmen mellan fram- och bakpanelen.

 • Steg 4

  • Skjut snyggt verktyg längs sömmen tills frontpanelen är helt skild från bakpanelen.