Xiaomi Yi batteri ersättning

  • Steg 1 Batteri

    • Skjut batteridörrkontrollen till vänster.

    • Lyft upp batteriluckan.

  • Steg 2

    • Lyft upp batterifliken.

    • Ta bort batteriet genom att dra bort fliken.