ZTE ZMAX Z970 Volymknappsbyte

 • Steg 1 Batteri

  • Sätt in ett bra punktverktyg i hålet på telefonens övre vänstra sida för att ta bort SIM- och SD-kortfacken.

  • Dra ut brickorna.

 • Steg 2

  • Sätt i ett plastöppningsverktyg i spåret mellan telefonens baklucka och hölje.

  • Flytta plastöppningsverktyget längs kanterna på telefonen för att lossa de två styckena.

 • Steg 3

  • Ta bort de tio 1,2 mm skruvarna med en Phillips # 000 skruvmejsel.

 • Steg 4

  • Ta bort mittramen med plastöppningsverktyget.

 • Steg 5

  • Koppla ur batteriet från moderkortet.

 • Steg 6

  • Vrid en spudger under batteriet och försiktigt snurra uppåt för att ta bort batteriet.

  • En gång fri från limet, ta bort från enheten.

  • Limet som håller fast batteriet är starkt, så arbeta långsamt och försiktigt för att undvika eldstart.

 • Steg 7 Volymknapp

  • Skala av kretskortet noggrant.

  • Den nya delen kommer att behöva lödas på moderkortet.