ZTE Telstra T95 hörlursuttag ersättning

 • Steg 1 Batteri

  • Ta bort bakplåten med hjälp av ett plastöppningsverktyg. Sätt in det i varje hörn som börjar längst upp till vänster på bakstycket och tryck ut.

  • Du kan också använda fingerspiken om du inte har ett plastöppningsverktyg till hands.

 • Steg 2

  • Använd ett plastöppningsverktyg genom att trycka in batteriet genom att sätta det i lilla spåret längst upp till vänster på batteriet och trycka ut.

  • Batteriet snubblar ur platsen och du kan ta bort det med fingrarna.

  • När du är redo att sätta i ett batteri, se till att de tre koppartänderna på telefonen är i linje med de 3 koppardörrarna på batteriet.

 • Steg 3 Simkort

  • Ta bort bakplåten med hjälp av ett plastöppningsverktyg. Sätt in det i varje hörn som börjar längst upp till vänster på bakstycket och tryck ut.

  • Du kan också använda fingerspiken om du inte har ett plastöppningsverktyg till hands.

 • Steg 4

  • Med hjälp av ett plastöppningsverktyg trycker du ut batteriet genom att sätta det i lilla spåret i batteriet till vänster och trycka ut det.

  • Batteriet snubblar ur platsen och du kan ta bort det med fingrarna.

 • Steg 5

  • Ta bort SIM-kortet genom att placera ditt pekfinger över det och skjuta det ut.

  • När du är redo att sätta tillbaka SIM-kortet ska du kontrollera att den rosa sidan vetter uppåt.

 • Steg 6 knappsats

  • Skruva ur telefonhöljet med en liten skruvmejsel. Ta bort de fyra skruvarna på varje hörn på baksidan av telefonen.

  • Skruvstorlekarna är 1,42 mm i bredd och 3,37 mm långa.

 • Steg 7

  • Demontera framkåpan genom att glida ett plastöppningsverktyg mellan kromskiktet och det övre kåpan.

 • Steg 8

  • Knapparna ska komma undan med det främre höljet men ibland gör de det inte. Om så är fallet, ta av dem med fingrarna och placera dem med framsidan.

  • Om knapparna på din knappsats är klibbiga kan du rengöra dem i det här steget.

 • Steg 9 Hörlursuttag

  • Ta bort bakkåpan genom att ta moderkortet och bakre höljet och dra åt dem.

 • Steg 10

  • Använd en liten phillips # 00 skruvmejsel bort de tre skruvarna på det klara locket.

  • Skruvstorlekarna är 1,15 mm i bredd och 1,51 mm långa.

 • Steg 11

  • Hörlursuttaget är en fyrkantig del längst ner på telefonen som sticker ut.

  • Om det är löst ta det helt enkelt bort.

  • Om den fortfarande är ansluten måste du ta bort hörlursuttaget med värmepennan på lödstationen ovanpå hörlursuttaget tills det lossnar.

  • Ta försiktigt ut hörlursuttaget med pincett.

  • Vid denna tidpunkt kan du lödda den nya hörlursuttaget.