ZTE Maven bakre omslag

  • Steg 1 Bakstycket

    • Ta bort bakstycket med spåret i vänstra hörnet på enheten.

    Min telefon är i puk lås

    Då måste du få ett nytt simkort, kontakta på & t.

  • Steg 2

    • Ta bort SIM-kort och SD-kort.