ZTE Grand S Kamera Byte

  • Steg 1 Öppnar ärendet

    • Använd ett plastöppningsverktyg, arbeta dig runt telefonen tills det är skilt från telefonen själv.

    • Var noga med att vara delikat när du gör det här; Tvinga INTE någonting

  • Steg 2 Ta bort kameran

    • Separera fallet från telefonen som visas

    • Med ett par pincett tar du försiktigt bort kameran från spåret