ZTE Boost MAX N9520 Batteri Byte

  • Steg 1 Batteri

    • Ta först bort microSD-facket, använd ett sim-ejektorverktyg för detta.

    • Börja med att ta bort de övre och nedre plastpanelerna. Ta toppen med en spudger från hörnen som visas i den röda cirkeln.

    • Ta bort SIM-kortet.

    • Därefter ryck ner den nedre plastpanelen. Den här är fast på lite mer.