ZTE Blade Z Max Laddningsportkort Byte

 • Steg 1 Simkort

  • Vrid enheten på den sidan med knapparna bort från dig.

  • Med hjälp av SIM-kortutmatningsverktyget sätter du in den smala änden i utmatningshålet.

  • Tryck fast i hålet tills SIM-kortfacket dyker upp tillräckligt långt för att ta tag i fingrarna.

 • Steg 2

  • Dra ut facket med fingrarna .

  • Ta bort SIM-kortet.

 • Steg 3 Fingeravtryckssensor

  • Ta bort den ena T2-skruven från sidan av telefonen nära där SIM-kortfacket var.

 • Steg 4

  • Sätt i ett plastöppningsverktyg i det utrymme där SIM-kortfacket var.

  • Sköt försiktigt baksidan av telefonramen tills du hör och hörbart klick på baksidan separerar.

 • Steg 5

  • Sätt in plastöppningsverktyget i det utrymme du skapade mellan telefonen och ramen.

  • Skjut plastöppningsverktyget längs telefonens utsida, under baksidan, för att skilja resten av klämmorna som håller ryggen på ramen.

 • Steg 6

  • Vrid tillbaka baksidan till sidan, var försiktig så att du inte skadar fingeravtryckssensorns bandkabel.

  • Använd ett plastöppningsverktyg för att skilja fingeravtryckssensorn från baksidan av telefonen.

   • Vid ommontering lägger du till ett stycke enkelt skottband för att hålla fingeravtryckssensorn tillbaka till telefonen.

  • Ställ telefonen tillbaka åt sidan.

 • Steg 7

  • Ta bort de 6 silver 2.9mm skruvarna från baksidan av telefonen med en JIS # 000 bit.

  • Ta bort de 11 svarta 3,5 mm skruvarna med samma JIS # 000 bit.

 • Steg 8

  • Vänd telefonen över, med skärmen uppåt.

  • Sätt in öppningsverktyget mellan skärmen och silvertrimmen som omger den.

  • Kör plastöppningsverktyget runt omkretsen av telefonen för att separera klämmorna i det håller trimmen i ramen.

 • Steg 9

  • Vänd telefonen tillbaka med skärmen nedåt.

  • Lyft trimdelen av telefonen och lägg åt sidan.

 • Steg 10

  • Använd ett plastöppningsverktyg, separera fingeravtryckskabelkontakten från moderkortet.

 • Steg 11 Batteri

  • Använd ett par pincett för att försiktigt dra upp på tejpen som håller fast kontakten.

   • Detta fördröjer också kontakten.

 • Steg 12

  • Var försiktig så att du inte skadar batteriet under detta steg. Om det visar sig att du använder för mycket kraft för att skilja batteriet från ramen, kan du behöva värma telefonen för att mjuka limmet som håller batteriet i telefonen.

  • Börja längst ner till vänster på batteriet, använd brett änden av spudgen som en kil för att komma under batteriet.

  • Sätt in ett plastöppningsverktyg i det utrymme som skapas av spudgen och börja försiktigt börja glida runt kanten av batteriet.

  • När batteriet är avskilt för tillräckligt från telefonen, använd händerna för att helt ta bort batteriet, med spetsens breda ände för att skrapa av adhesiv vid behov.

 • Steg 13 Laddningsportkort

  • Använd en spudger för att fälla upp antennkontakten längst upp till höger på laddningsportkortet.

 • Steg 14

  • Använd ett plastöppningsverktyg för att fälla upp och ta bort den primära kontakten för kortet, som finns längst upp till vänster på kortet.

 • Steg 15

  • Använd ett plastöppningsverktyg, spudger eller öppningsplocka för att skilja kortets undersida bort från telefonen.

  • Lyft underkanten på kortet tillräckligt högt så att du kan ta den med fingrarna och helt enkelt ta bort den från telefonen.