ZTE tillför 2 byte av batteri

 • Steg 1 Batteri

  • Innan du demonterar din ZTE Avail 2, var noga med att den är avstängd.

  • Ta bort bakstycket med haket längst ner på enheten.

  • Dra försiktigt bakstycket från frontpanelen för att ta bort det.

 • Steg 2

  • Ta bort batteriet med hak i bakplattan.

  • När du har tagit bort batteriet byter du det med den nya.

  • Sätt försiktigt in det nya batteriet när kontakterna är rätt placerade.

  • Tryck försiktigt på batteriet tills det klickar på plats.