Zotac EN970 RAM-ersättning

  • Steg 1 Öppnar din maskin

    • Zotac använder tumskruvar för att fästa väskan. Inga verktyg krävs!

    • När du har tagit bort tumskruvarna, skjut du bara ned bottenlocket från dig och lyft bort det.

  • Steg 2 Sätt i RAM-minnet

    • Din ZBOX har 2 SODIMM RAM-kortplatser och stöder upp till 16 gigabyte RAM.

    • Sätt i RAM-chipsen och tryck dem försiktigt ner tills metallarmarna klämmer fast på plats för att säkra dem.