Zoomer Show Pony Power och Volym Switch Byte

 • Steg 1 Strömbrytare och volymomkopplare

  • Vänd ponnyn över.

  • Ta bort de fem Triangle 3 skruvarna underifrån.

  • Ponnonen kommer att separeras i några delar när skruvarna är borttagna.

 • Steg 2

  • Koppla bort alla ledningar mellan huvud och ben.

  • För att ersätta ström / volymomkopplaren, ta bort de två Phillips # 0 skruvarna från strömbrytaren.

  • Lyft brytaren ut för att ersätta.