Zoomer Jurassic World Indominus Rex Eye LED-ersättning

 • Steg 1 Mundel

  • Vänd leksaken över för att få direkt tillgång till de första skruvarna du behöver ta bort för att byta ut.

  • Ta bort de två (2) 7,5 mm phillips skruvarna med Phillips # 1 skruvmejsel från botten av käften.

  • Ta bort de två (2) 7,2 mm phillips skruvarna med Phillips # 0 skruvmejsel från botten av käften.

  • Ta försiktigt bort hela underkäftdelen.

 • Steg 2

  • Ta bort 7,5mm phillips skruven med Phillips # 1 skruvmejsel från mitten av tungan.

  • Använd en spudger, var försiktig ut tungan ur munnen.

 • Steg 3 Eye LED

  • Ta bort de fyra (4) 7,5 mm Phillips skruvarna från de bitar som håller kretskortet för LED-lamporna på plats.

  • Använd pincett för att dra ut kretskortet på plats.

  • Dra direkt uppåt! Var försiktig så att du inte bryter kretskortet under borttagningen.

 • Steg 4

  • Använd ett lödstryk för att koppla bort de fyra (4) kablarna från kretskortet.

  • Lödteknik guide från iFixit finns här.

  • Var försiktig så att du inte bränner dig själv eller plasten under lödningen!