Zoomer Dino Boomer Tail Tips Byte

  • Steg 1 Tail Tips

    • Ta bort 9,4 mm Phillips # 0 skruven från botten av svansen på Zoomer Dino Boomer.

  • Steg 2

    • Använd spudgen för att pry öppna de två åsarna på sista segmentet av svansen.

  • Steg 3

    • Ta bort gummihuvudspetsen från plastkontakten.