Zoomer Dino Boomer Nätsensor Ersättning

 • Steg 1 Nätsensor

  • Skruva loss de två 7,5 mm Phillips # 0 skruvarna i basen av nacken.

  • Ta bort de två 7,2 mm Phillips # 0 skruvarna ovanför dessa i munnen.

 • Steg 2

  • Använd Spudger att pry Zoomer Dino Boomer underkäke från munnen.

 • Steg 3

  • Ta bort taket på Zoomer Dino Boomer mun genom att skruva loss 7,5 mm Phillips # 0 skruven.

 • Steg 4

  • Tryck försiktigt sensorerna ut ur näsan med fingrarna.

 • Steg 5

  • Använd ett lödstryk för att avlägsna ledningarna från sensorchipet genom att smälta metallskikten på chippet.

  • Använd pincett för att ta bort ledningarna när du löddar dem.

  • Rör inte några delar av Zoomer Dino Boomer eller dig själv när du använder lödstången. Lödstången blir väldigt het.

  • Vid ommontering kan det krävas extra lödning för att ansluta ledningarna igen med kretskortet.

 • Steg 6

  • Ta bort och sätt tillbaka nätsensorn.