Zoom H1 Handy Recorder Line-In-port ersättning

 • Steg 1 Line-In Port

  • Vänd enheten över så skärmen vänd nedåt.

 • Steg 2

  • Ta bort batterilocket genom att trycka på batteriluckan och skjuta åt höger.

 • Steg 3

  • Skruva loss de två (2) # 00, 10 mm skruvarna under mikrofonen på baksidan.

 • Steg 4

  • Ta bort bakstycket (använd ett verktyg för borttagning av plast runt kanterna om det behövs).

 • Steg 5

  • Demoljera och ta bort värmeskölden.

  • Var försiktig när du tar bort den här skölden, eftersom koppararket är väldigt lätt att rippa

 • Steg 6

  • Demolera linjen i porten från dess lödpunkter.

  • Dessa punkter ligger under den svarta skärmen på vänster sida av det blå kretskortet.

 • Steg 7

  • Byt ut inloppsport och återlödning vid punkter som anges i steg 6.

 • Steg 8

  • Sätt tillbaka och löd upp värmeskärmen på plats igen.

  • Var försiktig när du lödar, eftersom det är väldigt enkelt att smälta genom värmeskölden och kopparplattan nedanför.