Zeki TBQG884B Digitizer Touch Screen

 • Steg 1 Bakre fallet

  • Ta bort de två skruvarna från änden av enheten där portarna är placerade.

 • Steg 2

  • Håll tabletten på glasytan.

  • Sätt in spetsen av ett plastöppningsverktyg i det lilla mellanrummet, mellan den grå och vita plasten. Gör det öppet, (du ska höra klippen öppnas).

  • Försiktigt arbeta dig runt omkretsen av tablettens kant.

 • Steg 3

  • Separera rygg- och ansiktsplattorna.

  • Ta bort alla tejp på högtalaren och ta av högtalaren från bakplattan.

  • Högtalaren är ansluten till moderkortet med två lödda ledningar. Bryt inte dem när du tar bort högtalaren.

 • Steg 4 Moderkort

  • Ta bort Wi-Fi-antennelementet, vilket är markerat med rött i bilden, från frontplattan.

 • Steg 5

  • Använd samma skruvmejsel som föregående steg och skruva loss tre skruvar. (Cirklade i figuren.)

 • Steg 6

  • Öppna ZIF-kontakten. Det kommer att se ut som ett svart locker, som täcker ett trådband. Ta sedan bort bandbandet som ansluter moderkortet och skärmen.

 • Steg 7

  • Ta bort det andra trådbandet på motsatta sidan av moderkortet.

 • Steg 8

  • Ta nu bort moderkortet och byt ut det med en ny.

  • Var försiktig så att du inte skadar batteriet eller högtalarkablarna. De löds på moderkortet.

 • Steg 9 LCD skärm

  • Använd ett öppningsverktyg för att lossa klämman mellan framramen och metallbelastaren.

  • Det finns flera clips på varje sida av ramen. Lossa ALLA av dem innan du öppnar lastaren.

 • Steg 10

  • Öppna laddaren och lossa LCD-skärmen.

  • Denna montering innehåller tre separata bitar. Lossa skärmen långsamt, för att avioda någon o

 • Steg 11 Digitizer Touch Screen

  • Skärmen är nu skild från digitaliseraren.