Zeepad 7DRK Power och Volym knappen ersättning

 • Steg 1 Ström och volymknappar

  • Hitta först ström- och volymknapparna så att du är bekant med deras plats.

  • Den mindre knappen är strömbrytaren och den större knappen är volymknappen.

 • Steg 2

  • För att öppna tabletten, använd ett av de mjukstickande nycklarna.

  • Det är lättast att börja med att använda verktyget först och skjuta in resten. För sedan försiktigt verktyget runt kanterna av tabletten tills det skiljer sig åt.

 • Steg 3

  • Var försiktig med hur du öppnar tabletten, eftersom knappen kommer att falla ut. Försök öppna den platt på baksidan för att undvika detta problem.

  • Det här är vad tabletten ser ut när den primeras från varandra.

 • Steg 4

  • På den första bilden ser du strömbrytaren. Lägg märke till den lilla plastringen som sticker ut sidan, så det kan sålunda vara lätt att placera när du sätter det ihop igen.

  • På den andra bilden visas volymkontrollknappen. Observera igen de lilla ringerna.

 • Steg 5

  • Ta nu bort de gamla eller trasiga knapparna och ersätt dem.