Zeepad 7.0 Skärmbyte

 • Steg 1 Skärm

  • Slå av enheten och håll den urkopplad.

  • Öppna väskan med hjälp av ett plastöppningsverktyg runt kanterna. Dra försiktigt locket av.

  • Ta inte bort höljet helt eftersom det finns en högtalare fäst på baksidan.

 • Steg 2

  • Med hjälp av Phillips Head 0 bit, skruva försiktigt de tre 3,5 mm skruvarna som håller moderkortet på plats på baksidan av skärmen.

 • Steg 3

  • Koppla loss de två bandkablarna mellan skärmen och moderkortet.

  • Var försiktig så att du inte riva ut bandkablarna eller du kan skada portarna.

 • Steg 4

  • Klipp strömkablarna som är anslutna mellan skärmen och moderkortet. Det ska finnas en röd och svart kabel vardera.

 • Steg 5

  • Separera frontskärmens skydd från LCD-skärmen. Det finns klämmor som håller skärmen på plats.

 • Steg 6

  • Separera LCD-skärmen från metallskyddet med metallspjället.

 • Steg 7

  • Efter att ha skapat utrymme att fungera, värm upp ett lödstryk.

  • Applicera värme på lödaren över motsvarande skärledningar till de nya skärmtrådarna.

  • Hur man lödar och desolder anslutningar

  • Lödstången blir extremt het. Håll kontakten till andra ledningar, moderkortet och i synnerhet batteriet.

  • Förvara utom räckhåll för barn.