Zebco 33 Spolen och linjeutbytet

 • Steg 1 Spolen och linjen

  • Ta bort den gamla raden som återstår på Zebco 33 genom att trycka ned den stora spolknappen på baksidan av rullen. Dra ut den gamla linjen från rullen.

 • Steg 2

  • Öppna spolskyddet på Zebco 33-spolen genom att vrida det till vänster och dra det rakt av.

 • Steg 3

  • Klipp linjen fri från Zebco 33-spolen. Dra linjen genom framspolens lock och sedan genom linjen.

 • Steg 4

  • Dra linjen genom hålet i mitten av det främre spolskyddet och sedan runt spolen på rullen.

 • Steg 5

  • Fäst linjen till spolen i Zebco 33 med en knut. Dubbla knuten och dra sedan knuten tätt mot rullens spole. Klipp extra linjen från knuten.

 • Steg 6

  • Sätt tillbaka spolekåpan på spolen. Håll raden några centimeter framför spolen och applicera lätt spänning på linjen. Vrid linjen på rullen genom att vrida handtaget på rullen.