Yuneec Typhoon H LED-ersättning

 • Steg 1 LED styrelse

  • Denna guide börjar med propellern som redan tagits bort.

 • Steg 2

  • Vrid dronen upp och ner för att få enkel åtkomst till stötarmen.

  • Vrid ut motorns moturs medurs.

 • Steg 3

  • Skruva loss 4,9 mm skruvar på brädet med en Phillips # 000 skruvmejsel.

 • Steg 4

  • Håll LED-kortet i ena handen och kläm fast kontakten vid anslutningen till brädet med den andra handen.

  • Dra ut kontakten från anslutningsdelen.