Yamaha NS-AW190BL frontpanel och högtalarhus Replacepemt

 • Steg 1 Bakre omhändertagning

  • Ta bort de sex Phillips Head 1.2mm skruvarna på framsidan av högtalaren.

 • Steg 2

  • Spricka upp båda delarna av höljet försiktigt.

  • Med hjälp av ett plastöppningsverktyg öppnar kilen högtalarens botten för att separera högtalarens två delar.

 • Steg 3

  • Ta av kylskummet.

  • Använd en metallspudger för att trycka in fliken på den röda ledningen.

  • Upprepa processen för den blå ledningen.

 • Steg 4

  • Den blå ledningen kan nu tas bort från kontakten.

  • Ta bort den röda ledningen för att frigöra det bakre höljet.

 • Steg 5 ledningar

  • Använd metallsprutaren för att böja ned metallflikarna som håller ledningarna till terminalerna. Flikarna är små och mellan spåren på terminalen.

 • Steg 6

  • Ta bort ledningarna från terminalerna.

 • Steg 7

  • Använd metallsprutaren för att böja metallflikarna som håller kontakterna till terminalerna.

 • Steg 8

  • Ta bort ledningarna från terminalerna. Ta bort hela trådenheten.

 • Steg 9 Frontpanel och högtalarhus

  • När trådmonteringen är borttagen, ska hela frontpanelen och högtalarhuset separeras för att ersätta.