Xiaomi Redmi Obs

 • Steg 1 Batteri

  • Se till att Xiaomi Redmi Note är avstängd innan du tar ur batteriet.

  • Sätt i plastöppningsverktyget mellan laddningsporten och bakväskan.

  • Ta baksidan av bakstycket upp från laddningsporten.

 • Steg 2

  • Kör plastöppningsverktyget längs sömmen på sidan av telefonen för att ta bort det bakre höljet.

 • Steg 3

  • Leta in indragningen längst ner på batteriet.

  • Placera ett finger i inrymmet och lyft upp för att ta bort batteriet.

 • Steg 4 mellanram

  • Ta bort tolv 3,5 mm Phillips # 00 skruvar från mittramen.

 • Steg 5

  • Sätt i en plastöppning i sömmen mellan mittramen och telefonens nedre ram.

  • Kör plastöppningsverktyget längs sömmen.

  • Rita upp mittramen med plastöppningsverktyget.

  • När mittenramen har lyfts tillräckligt med verktyget, lägg en hand under kanten för att lyfta hela komponenten ur ramen.

  • Det kommer bli snäppljud som klämmorna på mittramen kopplas från telefonen.

 • Steg 6 Front-Facing Camera

  • Använd pincett för att lyfta fästfliken på nollinsättningskraften (ZIF) i upprätt läge.

  • Använd pincett för att dra ut bandkabeln från ZIF-kontakten.

  • Ta bort den främre kameran från moderkortet.