Xiaomi Mi Anmärkning Bakre kamerans ersättning

 • Steg 1 Batteri

  • Använd din sugkopp för att fästa på baksidan av telefonen. När sugkoppen är säker, dra tillbaka med måttlig kraft och bakplåten ska snäppa fri.

  Det finns inget lås på skärmens sida, så när du tvingar att dra med sugkoppar lyfter du bara telefonen så?

 • Steg 2

  • När bakplåten är av måste du ta bort ramarna som håller i batteriet. Placera och ta bort skruvarna (skruvar markeras i bilden). Du kan sedan dra av ramen enkelt när skruvarna har tagits bort.

  • Ta bort de sex 3,5 mm Phillips # 000 svarta skruvarna med en fästande del av bakpanelerna.

  • Ta bort de sju 2,5 mm Phillips # 000 svarta skruvar som säkrar en del av bakpanelerna.

  • Ta bort de fem 2mm Phillips # 000 silverskruvarna som håller kvar de återstående bakstyckena.

  Du behöver inte ta bort den nedre delen.

  Skruvens läge är fel

 • Steg 3

  • Använd en nylon spudger för att snurra uppåt för att lossa det band som förbinder batteriet med moderkortet.

 • Steg 4

  • Sätt i en nylon eller metallspjäll under batteriet när som helst. Skjut sedan spudgen runt alla kanter för att lossa den. Batteriet kan nu enkelt lyftas ur ramen.

  • Limet håller baksidan av batteriet.

  Var försiktig så att du inte vrider den högra vänstra skruven bredvid linsen. Det ligger nära skärmens vita film, du kan skada det (jag gjorde)

  Innan du tar bort batteriet är det bättre att hålla telefonen på en varm plats, så att tejpen är lättare att ta bort.

 • Steg 5 Backkamera

  • Använd en plastspudger för att lossa det återstående bandet från moderkortet.

 • Steg 6

  • Använd pincett för att lossa det lilla bandet på vänster sida som ligger nära volymknapparna samt mikrofonkabeln på höger sida längs ramen.

  • När du tar bort bandet på vänster använder du minimal kraft för att förhindra skador.

 • Steg 7

  • Använd en pincett för att lyfta och ta bort moderkortet från ramen.

  • Var noga med att Dual SIM-kortet och facket har tagits bort.

 • Steg 8

  • Använd pincett för att skjuta bandet till höger ur insatsen, som visas på bilden.