Xiaomi Mi Note Dual SIM SD-kort ersättning

  • Steg 1 Dual SIM SD-kort

    • Hitta hålet för Dual SIM SD-kortet på vänster sida av telefonen.

  • Steg 2

    • Använd avlägsningsverktyget Dual SIM SD-kort (eller använd ett papperslip) och sätt in det i slitshålet tills facket dyker upp.