Xiaomi Air 12 SSD-ersättning

 • Steg 1 Bakre omhändertagning

  • Orientera datorn så att Xiaomi-logotypen ligger längst ned på enheten.

 • Steg 2

  • Sätt in plastöppningsverktyget under den övre mitten gummidäckningen och lyft uppåt för att avslöja den dolda skruven.

 • Steg 3

  • Ta bort de åtta 3 mm skruvarna med Torx T5-drivrutinen genom att skruva in skruvmejseln i varje skruv och rotera moturs.

 • Steg 4

  • Sätt in plastöppningsverktyget i varje sida av datorn och skjut verktyget nedåt för att öppna bakstycket.

  • Du hör höra ljud som du tar bort locket.

 • Steg 5

  • Ta bort baksidan av den bärbara datorn genom att försiktigt lyfta höljet uppåt.

 • Steg 6 SSD

  • Lossa de vita och svarta högtalartrådarna genom att dra dem från de lilla svarta flikarna längs metallkonsolens omkrets.

 • Steg 7

  • Ta bort 1,5 mm skruven med JIS # 00 skruvmejsel.

 • Steg 8

  • Lyft upp SSD-enheten från enheten och dra försiktigt SSD-enheten från den bärbara datorn.