Guide - Sida 2
Steg 1 Bakpanelmontering Vänd telefonen över så att telefonens bakpanel är vänd uppåt. Vik plastöppningsverktyget mellan den svarta ytterpanelen och silversidan. Tryck ner på plastöppningsverktyget för att skilja bakpanelen från...
Steg 1 Bakpanelmontering Vänd telefonen över så att telefonens bakpanel är vänd uppåt. Vik plastöppningsverktyget mellan den svarta ytterpanelen och silversidan. Tryck ner på plastöppningsverktyget för att skilja bakpanelen från...
Steg 1 Bakpanelmontering Vänd telefonen över så att telefonens bakpanel är vänd uppåt. Vik plastöppningsverktyget mellan den svarta ytterpanelen och silversidan. Tryck ner på plastöppningsverktyget för att skilja bakpanelen från...
Steg 1 Bakpanelmontering Vänd telefonen över så att telefonens bakpanel är vänd uppåt. Vik plastöppningsverktyget mellan den svarta ytterpanelen och silversidan. Tryck ner på plastöppningsverktyget för att skilja bakpanelen från...
Steg 1 Bakpanelmontering Vänd telefonen över så att telefonens bakpanel är vänd uppåt. Vik plastöppningsverktyget mellan den svarta ytterpanelen och silversidan. Tryck ner på plastöppningsverktyget för att skilja bakpanelen från...
Steg 1 Högtalare Sätt försiktigt in din nagel i nedre vänstra spalten på bakstycket och lyft upp. Steg 2 Ta bort batteriet genom att sätta in fingernageln ovanpå batteriet och...
Steg 1 Simkort Sätt försiktigt in din nagel i nedre vänstra spalten på bakstycket och lyft upp det. Steg 2 Ta bort batteriet genom att sätta in fingernageln ovanpå batteriet...
Steg 1 Batteri Sätt försiktigt in din nagel i nedre vänstra spalten på bakstycket och lyft upp. Steg 2 Ta bort batteriet genom att sätta in fingernageln ovanpå batteriet och...
Steg 1 Batteri Ta bort bakplåten med hjälp av ett plastöppningsverktyg. Sätt in det i varje hörn som börjar längst upp till vänster på bakstycket och tryck ut. Du kan...
Steg 1 Batteri Ta bort bakplåten med hjälp av ett plastöppningsverktyg. Sätt in det i varje hörn som börjar längst upp till vänster på bakstycket och tryck ut. Du kan...